Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement Indicta Europe

Op 18-01-2012 is aan Indicta Europe te Deurne (Antwerpen) voorlopige opschorting verleend. Als curator is aangesteld De Leur Karen. Het ondernemingsnummer is 887432214. De (hoofd)activiteit van Indicta Europe is ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Indicta Europe
Plaats:
Deurne
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
887432214
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Informatie en communicatie
Hoofdcode
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten
Nevencode
Computerconsultancy-activiteiten
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Middelmolenlaan 175/25
Deurne
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Middelmolenlaan 175/25
2100 Deurne
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Middelmolenlaan 175/25
2100 Deurne (Antwerpen)
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
16-06-2020
887432214
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Faillissement van: INDICTA EUROPE BVBA Geopend op 24 juli 2012 Referentie: 35718 Datum vonnis: 16 juni 2020 Ondernemingsnummer: 0887.432.214 Ambtshalve vervanging van curator Mr DE LEUR KAREN door Mr ANNE DAVID, VAN IMMERSEELSTRAAT 66, 2018 ANTWERPEN 1. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck
24-07-2012
887432214
Uitspraak faillissement op 24/07/2012.
 
Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen d.d. 24/07/2012 is INDICTA EUROPE BVBA, met zetel te 2100 Deurne, Middelmolenlaan 175, bus 25, computerconsultant activiteiten, ondernemingsnummer 0887.432.214, het verzoek tot verlenging gerechtelijke reorganisatie is afgewezen en de reorganisatieprocedure afgewezen. BIJ DAGVAARDING failliet verklaard. Curator : Mr. DE LEUR, KAREN, ALICE NAHONLEI 74, 2900 SCHOTEN. Datum der staking van betaling : 24/07/2012. Indienen der schuldvorderingen ter griffie voor : 23/08/2012. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 21/09/2012, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.). De Griffier, (get.) R. GENTIER.(Pro deo)
29-06-2012
887432214
Mededeling.
 
Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij vonnis van de tweeëntwintigste kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, d.d 29 juni 2012, werd aan INDICTA EUROPE LTD BVBA, MIDDELMOLENLAAN 175/25, 2100 DEURNE (ANTWERPEN), ondernemingsnummer : 0887.432.214, de verzoekster gemachtigd over te gaan tot de uitvoering van de voorgestelde verkoop voor een bedrag van euro 75.000,00 conform de overeenkomst dewelke bijgevoed is bij het verzoekschrift dd. 26 juni 2012 en waarbij de overdracht met ingang van 1 juli 2012 plaatsvindt. Gelast de gerechtsmandataris over te gaan tot inning en verdeling van de gelden overeenkomstig art. 65 WCO. De griffier hoofd van dienst, (get.) M. Caers.(Pro deo)
06-06-2012
887432214
Opschorting toegekend tot 29 juni 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij vonnis van de tweeëntwintigste Kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, d.d 06 juni 2012, werd van INDICTA EUROPE LTD BVBA, MIDDELMOLENLAAN 175/25, 2100 DEURNE (ANTWERPEN), het reorganisatieplan zoals gehomologeerd op 20 april 2012 ingetrokken, tevens werd de opschorting met het oog op de overdracht onder gerechtelijk gezag geopend voor een periode eindigend op 29 juni 2012 om 13 uur. Ondernemingsnummer : 0887.432.214. Gedelegeerd rechter : SNYERS, PETER, DE LOOCK 1, 2970 SCHILDE. Voorlopig bestuurder : SCHOENAERTS, BRUNO, AMERIKALEI 31, 2000 ANTWERPEN. Gerechtsmandataris : HELLENBOSCH, HERMANS, AMERIKALEI 31, 2000 ANTWERPEN. De Griffier- Hoofd van Dienst, (get.) M. Caers.(Pro deo)
20-04-2012
887432214
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 20 april 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij vonnis van de 22ste kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen dd. 20 april 2012, werd van : INDICTA EUROPE BVBA, MIDDELMOLENLAAN 175/25, 2100 DEURNE (ANTWERPEN). Ondernemingsnummer : 0887.432.214. Het reorganisatieplan gehomologeerd en de reorganisatieprocedure afgesloten. De Griffier, (get.) R. Gentier.(Pro deo)
14-03-2012
887432214
Voorlopig bestuurder aangesteld op 14 maart 2012.
 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Bij vonnis van de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, d.d. 14 maart 2012, werd Mr. Bruno Schoenaerts, advocaat te 2000 Antwerpen, Amerikalei 31, als voorlopig bestuurder aangesteld, met de opdracht zoals voorzien in artikel 28, 1, W.C.O., voor de duur van de opschorting, over Indicta Europe BVBA, Middelmolenlaan 175/25, 2100 Deurne (Antwerpen). Ondernemingsnummer 0887.432.214. Gedelegeerd rechter : Snyers, Peter, De Loock 1, 2970 Schilde. Voorlopig bestuurder : Bruno Schoenaerts, Amerikalei 31, 2000 Antwerpen. De griffier, (get.) R. Gentier.(Pro deo)
27-01-2012
887432214
Voorlopige opschorting
18-01-2012
887432214
Opschorting toegekend tot 1 april 2012.
 
Bij vonnis van de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, d.d. 18 januari 2012, werd de opschorting met het oog op gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord toegekend voor een periode eindigend op 1 april 2012 aan Indicta Europe BVBA, Middelmolenlaan 175, bus 25, 2100 Deurne (Antwerpen). Ondernemingsnummer 0887.432.214 Gedelegeerd rechter : Snyers, Peter, De Loock 1, 2970 Schilde. Het reorganisatieplan dient neergelegd te worden ter griffie uiterlijk op 12 maart 2012. Bepaalt de terechtzitting over de stemming en de homologatie van dit reorganisatieplan op vrijdag 30 maart 2012, om 10 u. 30 m., voor de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen, derde verdieping (zaal C3). De griffier, (get.) R. Gentier.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1813792-32
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 11002
01-03-2007
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-03-2007
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
28-03-2007
Datum aanvraag
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-06-2007
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
31-08-2012
Datum schrapping
04-12-2012
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
De Leur Karen
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland