Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement Capital Aircraft Group

Op 27-02-2012 is aan Capital Aircraft Group te Wevelgem (Oost-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Als curator is aangesteld Herman Willaert. Het ondernemingsnummer is 450313293. De (hoofd)activiteit van Capital Aircraft Group is verhuur en lease.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Capital Aircraft Group
Plaats:
Wevelgem
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
450313293
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Verhuur en lease
Nevencode
Verhuur en lease van luchtvaartuigen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Vliegveld 25
8560 Wevelgem
Toon op kaart
Handelsnamen
Sinds
Handelend onder
KvK nummer
C.A.G.
Publicaties
Datum
Kenmerk
31-01-2018
450313293
Mededeling.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk. Faillissement van: CAPITAL AIRCRAFT GROUP NV Geopend op 23 mei 2012 Referentie: 8440 Datum vonnis: 31 januari 2018 Ondernemingsnummer: 0450.313.293 Vervanging van curator Mr WILLAERT HERMAN, op zijn verzoek, door Mr DE GEETER Stefaan, BEHEERSTRAAT 70, 8500 KORTRIJK. Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.
23-05-2012
450313293
Uitspraak faillissement op 23/05/2012.
 
Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, VIJFDE KAMER, d.d. 23/05/2012, werd OP BEKENTENIS failliet verklaard : CAPITAL AIRCRAFT GROUP NV, VLIEGVELD 25, te 8560 WEVELGEM. Ondernemingsnummer : 0450.313.293. Verhuur en lease van vliegtuigen. Rechter-commissaris : HERPELS, PETER. Curator : Mr. WILLAERT, HERMAN, MEENSESTEENWEG 289, 8501 BISSEGEM. Datum der staking van betaling : 23/05/2012. Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 20/06/2012. Neerlegging 1ste PV van verificatie der schuldvorderingen : 18/07/2012, te 10 u. 15 m., in zaal A, rechtbank van koophandel, gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk. Belangrijk bericht aan de belanghebbenden : om in voorkomend geval te kunnen genieten van de bevrijding waarvan sprake in art. 73 of in art. 80 van de Faillissementswet, moeten de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde, ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen die hun identiteit, hun beroep en hun woonplaats vermeldt en waarin zij bevestigen dat hun beroep en hun woonplaats vermeldt en waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is, en waarbij de stukken zijn gevoegd zoals bepaald is in art. 72ter van de Faillissementswet. De griffier, V. Soreyn.
05-03-2012
450313293
Voorlopige opschorting
27-02-2012
450313293
Opschorting toegekend tot 25 juni 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Kortrijk Bij vonnis van de vierde kamer van de rechtbank van koophandel te Kortrijk d.d. 27 februari 2012, werd voor de NV Capital Aircraft Group, met vennootschapszetel te 8560 Wevelgem, Vliegveld 25, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0450.313.293, hebbende als voornaamste handelsactiviteit : verhuur en lease van luchtvaartuigen. De procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend en werd de duur van de opschorting bepaald voor een termijn die eindigt op 25 juni 2012, om 24 uur. In deze werd als gedelegeerd rechter aangesteld : de heer Paul De Poot, rechter in handelszaken in deze rechtbank. De plaats, dag en uur voor de stemming en de beslissing over het reorganisatieplan wordt bepaald op maandag 11 juni 2012, om 11 u. 30 m in zittingszaal A van de rechtbank van koophandel Kortrijk, Gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41. (Get.) L. Nolf, griffier.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1808417-55
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 34041
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-07-1993
Onderneming onderworpen aan BTW
02-07-1993
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
09-10-2006
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
09-10-2006
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
07-11-2006
Datum aanvraag
31-01-2012
Datum schrapping
22-06-2012
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Herman Willaert
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland