Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Natuurlijk persoon

Op 21-02-2012 is Natuurlijk persoon te Alsemberg (Vlaams-Brabant) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Als curator is aangesteld Van Doosselaere Thierry. Het ondernemingsnummer is 897207537. De (hoofd)activiteit van Natuurlijk persoon is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Natuurlijk persoon
Plaats:
Alsemberg
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
897207537
Rechtbank:
Rechter-commissaris:
de heer Walschot
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Eetgelegenheden met volledige bediening
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Brusselsesteenweg 55/2
1652 Alsemberg
Toon op kaart
Handelsnamen
Sinds
Handelend onder
KvK nummer
Gevestigd te
De Ghieslerr
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
29-02-2012
897207537
Faillissement
21-02-2012
897207537
Uitspraak faillissement op 21 februari 2012.
 
Opening van het faillissement, op bekentenis, van : de heer Marissiaux, Eric, Brusselsesteenweg 55/2, 1652 Alsemberg. Faillissementsnummer : 20120304. Datum faillissement : 21 februari 2012. Handelsactiviteit : restaurant. Ondernemingsnummer 0897.207.537. Rechter-commissaris : de heer Walschot. Curator : Mr. Van Doosselaere, Thiery, Kloosterdreef 7, 1000 Brussel-1. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel.Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 28 maart 2012. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen zich hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1829844-85
Taalkeuze Nederlands
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
01-07-2008
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
01-07-2008
Basiskennis bedrijfsbeheer
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-07-2008
Onderneming onderworpen aan BTW
01-07-2008
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
22-06-2010
Datum aanvraag
01-07-2010
Datum inschrijvings
12-02-2012
Datum schrapping
23-11-2012
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Van Doosselaere Thierry
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland