Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement Poppy Pizza & Grill

Op 14-03-2012 is aan Poppy Pizza & Grill te Deurne (Antwerpen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 860598054. De (hoofd)activiteit van Poppy Pizza & Grill is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Poppy Pizza & Grill
Plaats:
Deurne
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
860598054
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Eetgelegenheden met volledige bediening
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Middelmolenlaan 175
2100 Deurne
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Middelmolenlaan 175
2100 Deurne (Antwerpen)
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
25-07-2013
860598054
Uitspraak faillissement op 25/07/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen d.d. 25/07/2013, is POPPY PIZZA & GRILL BVBA, MIDDELMOLENLAAN 175, 2100 DEURNE (ANTWERPEN), EETGELEGENHEDEN MET VOLLEDIGE BEDIENING, ondernemingsnummer 0860.598.054, OP BEKENTENIS failliet verklaard. Curator : Mr. VAN MOORLEGHEM, STEPHANE, FRANKRIJKLEI 105, 2000 ANTWERPEN-1. Datum der staking van betaling : 25/07/2013. Indienen der schuldvorderingen ter griffie voor : 23/08/2013. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 20/09/2013, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.). De griffier, R. GENTIER.(Pro deo)
19-09-2012
860598054
Reorganisatieplan niet gehomologeerd. Reorganisatieprocedure gesloten.
 
Bij vonnis van de 22e kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen de datum 19 september 2012 werd aan Poppy Pizza & Grill BVBA, Middelmolenstraat 175, 2100 Deurne (Antwerpen). Ondernemingsnummer : 0860.598.054. De homologatie van het reorganisatieplan geweigerd, werd verzoek tot verlenging ongegrond verklaard en de reorganisatieprocedure afgesloten. De griffier, (get.) R. Gentier.
03-07-2012
860598054
Opschorting verlengd tot 14 september 2012.
 
Bij vonnis van de 22e Kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen d.d. 03 juli 2012 werd de verlenging van opschorting met het oog op gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord toegekend voor een periode eindigend op 14 september 2012 aan POPPY PIZZA & GRILL BVBA, MIDDELMOLENSTRAAT 175, 2100 DEURNE (ANTWERPEN). Ondernemingsnummer 0860.598.054. Gedelegeerd rechter : VON DEN BUSCH, MARCEL, CHARLESLEI 34, 2930 BRASSCHAAT. Het reorganisatieplan dient neergelegd te worden ter griffie uiterlijk op 20 augustus 2012. Bepaalt de terechtzitting over de stemming en de homologatie van dit reorganisatieplan op vrijdag 7 september 2012 om 11.30 uur voor de 22e kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen, 3e verdieping (zaal C3). De griffier, (get.) R. Gentier.
14-03-2012
860598054
Opschorting toegekend tot 14 juli 2012.
 
Bij vonnis van de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, d.d. 14 maart 2012, werd de opschorting, met het oog op gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord, toegekend voor een periode eindigend op 14 juli 2012, aan : Poppy Pizza & Grill BVBA, Middelmolenstraat 175, 2100 Deurne (Antwerpen). Ondernemingsnummer 0860.598.054. Gedelegeerd rechter : Von den Busch, Marcel, Charleslei 34, 2930 Brasschaat. Het reorganisatieplan dient neergelegd te worden ter griffie, uiterlijk op 11 juni 2012. Bepaalt de terechtzitting over de stemming en de homologatie van dit reorganisatieplan op vrijdag 29 juni 2012, om 11 uur, voor de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen, derde verdieping (zaal C3). De griffier-hoofd van dienst, (get.) M. Caers.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1769023-91
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 11002
Stamnummer 1769023-91
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 11002
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
19-09-2003
Handelsonderneming
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
19-09-2003
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
19-09-2003
Basiskennis bedrijfsbeheer
RSZ
Datum
Vermelding
03-11-2003
Datum aanvraag
15-11-2003
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
15-11-2003
Werkgever RSZ
15-11-2003
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
29-12-2012
Datu bijwerking
30-07-2013
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland