Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement C.L.E.S. Bvba

Op 06-06-2012 is C.L.E.S. Bvba te Koolskamp (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Brugge failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 438408623. De (hoofd)activiteit van C.L.E.S. Bvba is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
C.L.E.S. Bvba
Plaats:
Koolskamp
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
438408623
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Lichterveldsestraat 63
8851 Koolskamp
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
06-06-2012
438408623
Uitspraak faillissement op 06/06/2012.
 
Rechtbank van koophandel van Brugge Afdeling Brugge Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 06/06/2012, werd op BEKENTENIS het faillissement uitgesproken van BVBA CLES, met maatschappelijke zetel te 8851 KOOLSKAMP, Lichterveldestraat 63, met ondernemingsnummer 0438.408.623, met als handelsactiviteit : centrale verwarming, laswerken, elektriciteit Datum van staking van betalingen : 06/06/2012. Curator : Mr. GRYSON, COLETTE, advocaat te 8000 BRUGGE, Komvest 25. De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, voor 06/07/2012. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 16/07/2012. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) F. Hulpia.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1709853-91
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 37020
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
05-10-1989
Handelsonderneming
15-11-1989
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
25-05-1999
Datum inschrijvings
11-06-1999
Datum aanvraag
02-05-2011
Datum schrapping
23-11-2012
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland