Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Vandendriessche Ignace

Op 31-05-2012 is Vandendriessche Ignace te Kruishoutem (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Oudenaarde failliet verklaard. Als curator is aangesteld Gunter Stevenaert. Het ondernemingsnummer is 681271184. De (hoofd)activiteit van Vandendriessche Ignace is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Vandendriessche Ignace
Plaats:
Kruishoutem
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
681271184
Rechtbank:
Rechter-commissaris:
Plaatsvervangend dhr
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Karreweg 19
9770 Kruishoutem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
31-05-2012
681271184
Uitspraak faillissement op 31 mei 2012.
 
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, tweede kamer, d.d. 31 mei 2012, werd op dagvaarding het faillissement uitgesproken van VANDENDRIESSCHE, Ignace, geboren te Izegem op 21 januari 1975, met laatsgekend domicillieadres te 9770 Kruishoutem, Karreweg 19, met ondernemingsnummer 0681.271.184, met als activiteit een gespecialiseerde detailhandel in allerlei vleesproducten behalve wildvlees en gevogelte, op 18 juli 2001 ambtshalve afgeschreven op bovenstaand adres, momenteel zonder gekende woon -en/of verblijfplaats in België of het buitenland. De datum staking van betaling is vastgesteld op 31 mei 2012. Rechter-commissaris : Plaatsvervangend rechter in handelszaken : dhr. Christian VAN CAENEGHEM. Curator : Mr. Günter STEVENAERT, advocaat te 9700 Oudenaarde, Ommegangstraat 3. Indienen van de schuldvordering met bewijsstukken, uitsluitend ter griffie van de rechtbank van koophandel te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14, vóór 30 juni 2012. Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal door de curator neergelegd worden op dinsdag 24 juli 2012, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde;de daaropvolgende processen-verbaal van verificatie zullen neergelegd worden op 24 november 2012, 24 maart 2013, 24 juli 2013 en 24 november 2013. Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidsstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (art. 63 F.W.). Om te kunnen genieten van de bevrijding moeten de natuurlijke personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is (art. 72ter en art. 72bis F.W.). Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) Ingrid Verheyen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-11-1995
Ambachtsman
01-11-1995
Handelsonderneming
01-11-2004
Onderneming onderworpen aan BTW
Curator / bewindvoerder
Curator:
Gunter Stevenaert
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland