Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Robbytrans

Op 22-05-2012 is Robbytrans te Kruishoutem (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Als curator is aangesteld Gunter Stevenaert. Het ondernemingsnummer is 441127393. De (hoofd)activiteit van Robbytrans is vervoer te land en vervoer via pijpleidingen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Robbytrans
Plaats:
Kruishoutem
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
441127393
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Vervoer en opslag
Hoofdcode
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
Nevencode
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Karreweg 129
9770 Kruishoutem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
21-05-2015
441127393
Rechter commissaris vervangen op 21 mei 2015.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde, tweede kamer, d.d. 21 mei 2015, werd conform artikel 31 van de faillissementswet in vervanging van de rechter-commissaris de heer Fred Valcke voorzien in het faillissement van BVBA Robbytrans met vennootschapszetel te 9770 Kruishoutem, Karreweg 129, met ondernemingsnummer 0441.127.393. Vervangend rechter-commissaris : de heer Yves Pieters. Voor eensluidend verklaard uittreksel : (get.) Marijke Fostier, griffier.
22-05-2012
441127393
Uitspraak faillissement op 22 mei 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Oudenaarde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, 1e kamer, d.d. 22 mei 2012, werd op bekentenis het faillissement uitgesproken van ROBBYTRANS BVBA, met zetel te 9770 Kruishoutem, Karreweg 129, met ondernemingsnummer 0441.127.393. De datum staking van betaling is vastgesteld op 16 mei 2012. Rechter-commissaris : plaatsvervangend rechter in handelszaken de heer Fred VALCKE. Curatoren : Mr. Guy HOVE, advocaat te 9700 Oudenaarde, Ommegangstraat 3-4 en Mr. Gunter STEVENAERT, advocaat te 9700 Oudenaarde, Omrnegangstraat 3. Indienen van de schuldvordering met bewijsstukken, uitsluitend ter griffie van de rechtbank van koophandel te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14, vóór 22 juni 2012. Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal door de curatoren neergelegd worden op dinsdag 17 juli 2012, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde;de daaropvolgende processen-verbaal van verificatie zullen neergelegd worden op 17 november 2012, 17 maart 2013, 17 juli 2013 en 17 november 2013. Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidsstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (art. 63 F.W.). Om te kunnen genieten van de bevrijding moeten de natuurlijke personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is (art. 72ter en art. 72bis F.W.). Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) Ingrid Verheyen.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1703098-83
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 45017
Stamnummer 1703098-83
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 45017
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
08-08-1990
Handelsonderneming
01-09-1995
Onderneming onderworpen aan BTW
09-11-1998
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
09-11-1998
Datum inschrijvings
15-12-1998
Datum aanvraag
22-05-2012
Datum schrapping
27-05-2012
Datum schrapping
23-11-2012
Datu bijwerking
17-06-2014
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Gunter Stevenaert
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland