Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Roovos Bvba

Op 06-11-2012 is Roovos Bvba te Aartrijke (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Brugge failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 870558073. De (hoofd)activiteit van Roovos Bvba is groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Roovos Bvba
Plaats:
Aartrijke
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
870558073
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Bandenservicebedrijven
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Brugsestraat 57
8211 Aartrijke
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
06-11-2012
870558073
Uitspraak faillissement op 06/11/2012.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende Bij vonnis van de tijdelijke derde kamer bis van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, werd op 06/11/2012, op dagvaarding het faillissement uitgesproken van : ROOVOS BVBA, met zetel en handelsuitbating te 8211 Zedelgem, Brugsestraat 57, gekend onder het ondernemingsnummer 0870.558.073, met handelsactiviteiten : groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden, bandenservicebedrijven, wassen en poetsen van motorvoertuigen, detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, detailhandel in tabaksproducten, detailhandel in voedingsmiddelen, onder de benaming « Roovos » . De datum van staking van betaling is vastgesteld op 06/11/2012. Tot curator werd aangesteld : Mr. CHRIS VANDIERENDONCK, advocaat te 8210 VELDEGEM, KONING ALBERTSTRAAT 190. De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8400 Oostende, Canadaplein, voor 07/12/2012. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 17/12/2012. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) H. Crombez.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
14-12-2004
Handelsonderneming
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland