Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement Hussain Azhar

Op 06-11-2012 is Hussain Azhar te Deurne (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Als curator is aangesteld Van Camp Eddy. Het ondernemingsnummer is 838665364. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Hussain Azhar
Plaats:
Deurne
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
838665364
Rechtbank:
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Van Weselestraat 37
2100 Deurne
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
06-11-2012
838665364
Uitspraak faillissement op 06/11/2012.
 
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, d.d. 06/11/2012, is HUSSAIN, AZHAR, geboren te Lahore (Pakistan) op 06.10.1971, met zetel te 2100 Deurne, Van Weselsestraat 37, tussenpersoon in de handel, ondernemingsnummer 0838.665.364, BIJ DAGVAARDING failliet verklaard. Curator : Mr. VAN CAMP, EDDY, MOLENSTRAAT 52-54, 2018 ANTWERPEN-1. Datum der staking van betaling : 06/11/2012. Indienen der schuldvorderingen ter griffie voor : 06/12/2012. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 04/01/2013, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.). De griffier, R. GENTIER.(Pro deo)
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1869453-83
Taalkeuze Nederlands
07-03-2007
Datum inschrijvings
19-08-2011
Datum aanvraag
31-12-2011
Datum schrapping
21-01-2013
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Van Camp Eddy
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht

Faillissement? Hulp van een advocaat
donderdag, 29 februari

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland