Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement Van Der Ghinst Michael

Op 19-11-2012 is Van Der Ghinst Michael te Nivelles (Waals-Brabant) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 879586991. De (hoofd)activiteit van Van Der Ghinst Michael is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Van Der Ghinst Michael
Plaats:
Nivelles
Provincie:
Waals-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
879586991
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rue De La Fontaine-Michaux 13
1400 Nivelles
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
19-11-2012
879586991
Uitspraak faillissement op 19/11/2012.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement op dagvaarding van : VAN DER GHINST, MICHAEL, NINOOFSESTEENWEG 601, 1070 ANDERLECHT. Faillissementsnummer : 20122268. Datum faillissement : 19/11/2012. Handelsactiviteit : schilder in gebouwen. Ondernemingsnummer : 0879.586.991. Rechter-Commissaris : M. T'SERSTEVENS. Curator : Mr. OSCHINSKY, YVES, DIEWEG 274, 1180 BRUSSEL. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 26/12/2012. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.(Pro deo)
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1343519-83
Taalkeuze Frans
15-02-2012
Datum inschrijvings
20-02-2012
Datum aanvraag
31-05-2012
Datum schrapping
29-11-2012
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland