Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Mandel-Eneco Energie Nv

Op 07-01-2013 is Mandel-Eneco Energie Nv te Mechelen (Antwerpen) door de rechtbank in Mechelen failliet verklaard. Als curator is aangesteld Gerry Verschuren. Het ondernemingsnummer is 894221026. De (hoofd)activiteit van Mandel-Eneco Energie Nv is productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Mandel-Eneco Energie Nv
Plaats:
Mechelen
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
894221026
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Hoofdcode
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Nevencode
Productie van elektriciteit
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Battelsesteenweg 455I
2800 Mechelen
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Battelsesteenweg 455 I
2800 Mechelen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
07-01-2013
894221026
Uitspraak faillissement op 7 januari 2013.
 
Rechtbank van koophandel te Mechelen Bij vonnis d.d. 7 januari 2013 van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen werd, op bekentenis, in staat van faillissement verklaard : de NV MANDEL-ENECO ENERGIE, opwekken van thermische en elektrische energie uit vergisting van biomassa, vermarkten van groene stroom, en van einddigistaat, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg, 455I, en handeldrijvende te 8800 Rumbeke, Regenbeekstraat 50, met ondernemingsnummer 0894.221.026. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld) voor de gefailleerde kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen. De datum van staking van betaling werd vastgesteld op 7 JANUARI 2013. Tot curator werd benoemd : Meester VERSCHUREN, Gerry, advocaat, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Bleekstraat 11, bus 003. De schuldvorderingen dienen ingediend te worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7, uiterlijk op 4 FEBRUARI 2013. De curator dient het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen neer te leggen ter griffie van deze Rechtbank op 4 MAART 2013. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) G. Verrijt.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-03-2008
Onderneming onderworpen aan BTW
18-03-2008
Handelsonderneming
Curator / bewindvoerder
Curator:
Gerry Verschuren
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland