Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Elsy's Home Service Bvba

Op 15-01-2013 is Elsy's Home Service Bvba te Oudenaarde (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Oudenaarde failliet verklaard. Als curator is aangesteld Peter Lampens. Het ondernemingsnummer is 887389058. De (hoofd)activiteit van Elsy's Home Service Bvba is huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Elsy's Home Service Bvba
Plaats:
Oudenaarde
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
887389058
Rechtbank:
Rechter-commissaris:
Rechter in handelszaken : Mevr
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde prod. van goederen en diensten voor eigen gebruik
Hoofdcode
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Nevencode
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Martijn Van Torhoutstr 65
9700 Oudenaarde
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
15-01-2013
887389058
Uitspraak faillissement op 15 januari 2013.
 
Bij vonnis van de Rechtbank van koophandel te Oudenaarde, tweede kamer, d.d. 15 januari 2013, werd op bekentenis het faillissement uitgesproken van BVBA ELSY'S HOME SERVICE, met zetel te 9700 Oudenaarde, Martijn Van Torhoutstraat 65, met ondernemingsnummer 0887.389.058, voor de uitbating van een dienstenchequebedrijf. De datum staking van betaling is vastgesteld op 10 januari 2013. Rechter-commissaris : Rechter in handelszaken : Mevr. Dominique VAN MALLEGHEM. Curator : Mr. Peter LAMPENS, advocaat te 9700 Oudenaarde, Martijn Van Torhoutstraat 112. Indienen van de schuldvordering met bewijsstukken, uitsluitend ter griffie van de Rechtbank van koophandel te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14, vóór 15 februari 2013. Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal door de curator neergelegd worden op dinsdag, 02 april 2013 ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Oudenaarde;de daaropvolgende processen-verbaal van verificatie zullen neergelegd worden op 02 augustus 2013, 02 december 2013, 02 april 2014 en 02 augustus 2014. Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidsstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (art. 63 F.W.). Om te kunnen genieten van de bevrijding moeten de natuurlijke personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is (art. 72ter en art. 72bis F.W.). Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) Ingrid Verheyen.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1813419-84
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 45035
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
23-02-2007
Handelsonderneming
01-05-2009
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
01-05-2009
Datum inschrijvings
09-06-2009
Datum aanvraag
17-01-2013
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Peter Lampens
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland