Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Dedeurwaerder Bouw

Dedeurwaerder Bouw te Koolskamp (West-Vlaanderen) is door de rechtbank in Brugge failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 892826602. De (hoofd)activiteit van Dedeurwaerder Bouw is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Dedeurwaerder Bouw
Plaats:
Koolskamp
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
892826602
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Schrijnwerk
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Oude Heirweg 18A
8851 Koolskamp
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
09-08-2013
892826602
Uitspraak faillissement op 09/08/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge Bij vonnis van de vakantiekamer van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 09/08/2013, werd op bekentenis het faillissement uitgesproken van DEDEURWAERDER BOUW BVBA, met maatschappelijke zetel te 8851 Koolskamp, Oude Heirweg 18a, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0892.826.602, met als handelsactiviteit metselwerken. Datum van staking van betalingen : 09/08/2013. Curatoren : Mr. SOETE, KRISTOFF, advocaat te 8310 BRUGGE (SINT-KRUIS), MALEHOEKLAAN 72/BUS 0001 en Mr. VANDEGHINSTE, MARIO, advocaat te 8020 OOSTKAMP, KEVERGEMDREEF 3. De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, voor 09/09/2013. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 19/09/2013. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) F. Hulpia.
25-02-2013
892826602
Opschorting verlengd tot 24/05/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge Bij vonnis van 25/02/2013, kende de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, tijdelijke eerste kamer bis, het verzoek tot verlenging van de termijn opschorting in de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van Bvba Dedeurwaarder Bouw, met maatschappelijke zetel te 8851 KOOLSKAMP, Oude Heirweg 18A, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0892.826.602 toe. De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd verlengd ingaand op 25/02/2013 om te eindigen op 24/05/2013. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 17/05/2013, om 9 uur, van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Donald Duthieuw, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
28-01-2013
892826602
Opschorting verlengd tot 28/01/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge Bij vonnis van 28/01/2013 verklaarde de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Brugge, tijdelijke eerste kamer bis, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 W.C.O. geopend ten behoeve van BVBA Dedeurwaarder Bouw, met maatschappelijke zetel te 8851 KOOLSKAMP, Oude Heirweg 18A, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0892.826.602. De duur van de in artikel 16 W.C.O. bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 28/01/2013 om, behoudens verlenging, te eindigen op 22/02/2013. Bepaalt op heden nog geen datum voor de stemming over het reorganisatieplan. De heer Donald DUTHIEUW, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 37020
Stamnummer 1824095-66
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 37020
Stamnummer 1824095-66
Stamnummer 1824095-66
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 37020
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-11-2007
Onderneming onderworpen aan BTW
21-11-2007
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
02-11-2009
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
02-11-2009
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
06-01-2010
Datum aanvraag
12-07-2012
Datu bijwerking
31-03-2013
Datum schrapping
13-08-2013
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland