Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Dewaele Willy

Op 09-04-2013 is Dewaele Willy te Wortegem-Petegem (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Oudenaarde failliet verklaard. Als curator is aangesteld Luc Blockeel. Het ondernemingsnummer is 644141069. De (hoofd)activiteit van Dewaele Willy is teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Dewaele Willy
Plaats:
Wortegem-Petegem
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
644141069
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Landbouw, bosbouw en visserij
Hoofdcode
Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
Nevencode
Gemengd bedrijf
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Stuivenbergstraat 6
9790 Wortegem-Petegem
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Jozef Duthoystraat 25
8790 Waregem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
03-10-2019
644141069
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde. Faillissement van: FAILL. DEWAELE WILLY Geopend op 9 april 2013 Referentie: 1878 Datum vonnis: 3 oktober 2019 Ondernemingsnummer: 0644.141.069 Aanstelling van een bijkomende curator Mr VAN ROYEN ILSE, BOEKELSTRAAT 63, 9660 BRAKEL. Voor eensluidend uittreksel: C. Temmerman, griffier
09-04-2013
644141069
Uitspraak faillissement op 9 april 2013.
 
Rechtbank van koophandel te Oudenaarde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, eerste kamer, d.d. 9 april 2013, werd op bekentenis het faillissement uitgesproken van DEWAELE, Willy, geboren te Waregem, op 17 april 1959, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Stuivenbergstraat 6, met ondernemingsnummer 0644.141.069, voor de uitbating van een fokvarkensbedrijf -gemengd bedrijf-. De datum staking van betaling is vastgesteld op 31 maart 2013. Rechter-commissaris : rechter in handelszaken mevrouw Dominique VAN MALLEGHEM. Curator : Mr. Luc BLOCKEEL, advocaat te 9700 Oudenaarde, Deinzestraat 1. Indienen van de schuldvordering met bewijsstukken, uitsluitend ter griffie van de rechtbank van koophandel te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14, vóór 9 mei 2013. Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal door de curator neergelegd worden op dinsdag 18 juni 2013 ter griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde;de daaropvolgende processen-verbaal van verificatie zullen neergelegd worden op 18 oktober 2013, 18 februari 2014, 18 juni 2014 en 18 oktober 2014. Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekcrheidsstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (art. 63 F.W.). Om te kunnen genieten van de bevrijding moeten de natuurlijke personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is (art. 72ter en art. 72bis F.W.). Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) Ingrid Verheyen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-03-1981
Onderneming onderworpen aan BTW
01-03-1981
Niet-handelsonderneming naar privaat recht
Curator / bewindvoerder
Curator:
Luc Blockeel
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland