Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement Bricolage Center Sprl

Op 06-05-2013 is Bricolage Center Sprl te Wavre (Waals-Brabant) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Als curator is aangesteld Gutmann Le Paige Maia. Het ondernemingsnummer is 894326934. De (hoofd)activiteit van Bricolage Center Sprl is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Bricolage Center Sprl
Plaats:
Wavre
Provincie:
Waals-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
894326934
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Square Leurquin 11
1300 Wavre
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
06-05-2013
894326934
Uitspraak faillissement op 06/05/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement op bekentenis van : BRICOLAGE CENTER BVBA, BIRMINGHAMSTRAAT 112, 1070 ANDERLECHT. Faillissementsnummer : 20131035. Datum faillissement : 06/05/2013. Handelsactiviteit : brico winkel. Ondernemingsnummer : 0894.326.934. Rechter-Commissaris : M. LALMAND. Curator : Mr. GUTMANN LE PAIGE MAIA, KONINGSGALERIJ 27, 1000 BRUSSEL. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, Waterloolaan 70 te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 12/06/2013. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : Eylenbosch, J.-M., de hoofdgriffier.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1332036-97
Taalkeuze Frans
Gemeentecode 25112
26-12-2007
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-01-2008
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
23-01-2008
Datum aanvraag
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
28-01-2008
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
30-09-2012
Datum schrapping
24-05-2013
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Gutmann Le Paige Maia
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland