Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement El Karouni Laila

Op 13-05-2013 is El Karouni Laila te Wavre (Waals-Brabant) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Als curator is aangesteld Hanssens-Ensch Francoise. Het ondernemingsnummer is 848645377. De (hoofd)activiteit van El Karouni Laila is vervaardiging van voedingsmiddelen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
El Karouni Laila
Plaats:
Wavre
Provincie:
Waals-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
848645377
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van voedingsmiddelen
Nevencode
Verwerking van thee en koffie
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Pl De La Constellation 4
1300 Wavre
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
13-05-2013
848645377
Uitspraak faillissement op 13/05/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement op bekentenis van EL KAROUNI LAILA, PLACE DE LA CONSTELLATION 4, 1300 WAVRE. Faillissementsnummer : 20131071. Datum Faillissement : 13/05/2013. Handelsactiviteit : koffie en thee. Ondernemingsnummer : 0848.645.377. Rechter-Commissaris : M. WAVER. Curator : Mr. HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, LOUIZALAAN 349 BUS 17, 1050 BRUSSEL. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 19/06/2013. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH J.-M.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-10-2012
Onderneming onderworpen aan BTW
01-10-2012
Handelsonderneming
Curator / bewindvoerder
Curator:
Hanssens-Ensch Francoise
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland