Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Dauco Milking Technology

Op 26-07-2013 is Dauco Milking Technology te Zedelgem (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Brugge failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 472098208. De (hoofd)activiteit van Dauco Milking Technology is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Dauco Milking Technology
Plaats:
Zedelgem
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
472098208
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Rijselsestraat 138
8210 Zedelgem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
26-07-2013
472098208
Uitspraak faillissement op 26.07.2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende Bij vonnis van de bijzondere zitting van de vakantiekamer van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, werd op 26.07.2013, op bekentenis het faillissement uitgesproken van DAUCO MILKING TECHNOLOGY BVBA, met zetel en handelsuitbating gevestigd te 8210 Zedelgem, Rijselsestraat 138, hebbende als handelsactiviteiten : verkoop, plaatsing, herstellingen en onderhoud van melk-, koel- en voederinstallaties, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0472.098.208. De datum van staking van betaling is vastgesteld op 26/07/2013. Tot curator werd aangesteld : Mr. MARIANNE VAN GHELUWE, advocaat te 8400 OOSTENDE, ROGIERLAAN 31. De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8400 Oostende, Canadaplein, vóór 27/08/2013. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 05/09/2013. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) H. Crombez.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1727190-72
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31040
01-08-2000
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-08-2000
Werkgever RSZ
01-08-2000
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
28-08-2000
Datum aanvraag
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
30-08-2000
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
30-07-2013
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland