Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement Tekin Sprl

Op 23-09-2013 is Tekin Sprl te Charleroi (Henegouwen) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Als curator is aangesteld Vincent Terlinden. Het ondernemingsnummer is 471356058. De (hoofd)activiteit van Tekin Sprl is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Tekin Sprl
Plaats:
Charleroi
Provincie:
Henegouwen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
471356058
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rue Zenobe Gramme 21
6000 Charleroi
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
23-09-2013
471356058
Uitspraak faillissement op 23/09/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement op dagvaarding van : TEKIN BVBA, ZENOBE GRAMME 21, 6000 CHARLEROI. Faillissementsnummer : 20132117. Datum faillissement : 23/09/2013. Handelsactiviteit : niet-gespecialiseerde groothandel. Ondernemingsnummer : 0471.356.058. Rechter-Commissaris : M. MEYAHED. Curator : Mr. TERLINDEN, Vincent, Louizalaan 349, bus 16, 1050 BRUSSEL. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 30/10/2013. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1265244-71
Taalkeuze Frans
Gemeentecode 52011
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-10-2000
Onderneming onderworpen aan BTW
04-10-2000
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
01-01-2001
Datum inschrijvings
07-02-2001
Datum aanvraag
14-04-2013
Datum schrapping
25-09-2013
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Vincent Terlinden
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland