Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Distrid Bvba

Op 01-10-2013 is Distrid Bvba te Nukerke (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Oudenaarde failliet verklaard. Als curator is aangesteld Pascal Hooreman. Het ondernemingsnummer is 881371791. De (hoofd)activiteit van Distrid Bvba is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Distrid Bvba
Plaats:
Nukerke
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
881371791
Rechtbank:
Rechter-commissaris:
Rechter in handelszaken : de heer Jo VAN DEN DAELE
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rijksweg 185
9681 Nukerke
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
01-10-2013
881371791
Uitspraak faillissement op 1 oktober 2013.
 
Rechtbank van koophandel te Oudenaarde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, eerste kamer, d.d. 1 oktober 2013, werd op bekentenis het faillissement uitgesproken van de BVBA DISTRID, met zetel te 9681 Maarkedal, Rijksweg 185, met ondernemingsnummer 0881.371.791, met als activiteit een groothandel in sport- en kampeerartikelen genaamd Distripluche. De datum staking van betaling is vastgesteld op 29 september 2013 (zoals opgegeven bij aangifte staking van betaling). Rechter-commissaris : Rechter in handelszaken : de heer Jo VAN DEN DAELE. Curator : Mr. Pascal HOOREMAN, advocaat te 9600 Ronse, Coupl'Voie 87B2V. Indienen van de schuldvordering met bewijsstukken, uitsluitend ter griffie van de rechtbank van koophandel te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14, vóór 1 november 2013. Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal door de curator neergelegd worden op dinsdag, 19 november 2013, ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Oudenaarde;de daaropvolgende processen-verbaal van verificatie zullen neergelegd worden op 19 maart 2014, 19 juli 2014, 19 november 2014 en 19 maart 2015. Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidsstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (art. 63 F.W.). Om te kunnen genieten van de bevrijding moeten de natuurlijke personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is (art. 72ter en art. 72bis F.W.). Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) Ingrid Verheyen.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-06-2006
Onderneming onderworpen aan BTW
01-06-2006
Handelsonderneming
Curator / bewindvoerder
Curator:
Pascal Hooreman
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland