Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement The Household Company

Op 04-11-2013 is aan The Household Company te Bonheiden (Antwerpen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 890235316. De (hoofd)activiteit van The Household Company is huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
The Household Company
Plaats:
Bonheiden
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
890235316
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde prod. van goederen en diensten voor eigen gebruik
Hoofdcode
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Nevencode
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Schoolstraat 8/1
2820 Bonheiden
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
30-12-2013
890235316
Uitspraak faillissement op 30 december 2013.
 
Rechtbank van koophandel te Mechelen Bij vonnis d.d. 30 december 2013 van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen werd ambtshalve, in staat van faillissement verklaard : de VOF THE HOUSEHOLD COMPANY, dienstenchequebedrijf, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Schoolstraat 8, bus 1, met ondernemingsnummer 0890.235.316. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld) voor de gefailleerde kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen. De datum van staking van betaling werd vastgesteld op 30 DECEMBER 2013. Tot curator werd benoemd : Meester VAN CAMP François, advocaat, kantoorhoudende te 2220 Heist-op-den-Berg, Hulshoutsesteenweg 84A. De schuldvorderingen dienen ingediend te worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7, uiterlijk op 27 JANUARI 2014. De curator dient het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen neer te leggen ter griffie van deze Rechtbank op 24 FEBRUARI 2014. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
04-11-2013
890235316
Opschorting toegekend tot 3 februari 2014.
 
Rechtbank van koophandel te Mechelen Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen, d.d. 4 november 2013, werd geopend verklaard de procedure van gerechtelijke reorganisatie, met het oog op het bekomen van een minnelijk akkoord met haar schuldeisers, van de VOF THE HOUSEHOLD COMPANY, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Schoolstraat 8, bus 1, ondernemingsnummer 0890.235.316. De opschorting werd haar toegekend voor een periode eindigend op 3 februari 2014. Gedelegeerd rechter : de heer F. Vercauteren, rechter in handelszaken. Mechelen, 4 november 2013. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1820721-03
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 12005
Stamnummer 1820721-03
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 12005
01-06-2007
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-06-2007
Werkgever RSZ
16-07-2007
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
08-10-2007
Datum aanvraag
30-09-2013
Datu bijwerking
02-01-2014
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland