Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Raisa & Fils

Op 12-11-2013 is Raisa & Fils te Bruxelles (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 823459625. De (hoofd)activiteit van Raisa & Fils is huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Raisa & Fils
Plaats:
Bruxelles
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
823459625
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde prod. van goederen en diensten voor eigen gebruik
Hoofdcode
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Nevencode
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rue Emile Delva 118
1020 Bruxelles
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
12-11-2013
823459625
Uitspraak faillissement op 12/11/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement op bekentenis van : RAISA & FILS BVBA, EMILE DELVASTRAAT 118, 1020 LAKEN. Faillissementsnummer : 20132617. Datum faillissement : 12/11/2013. Handelsactiviteit : chequediensten. Ondernemingsnummer : 0823.459.625. Rechter-Commissaris : de heer MAUQUOY. Curator : Mr. TERLINDEN, Vincent, Louizalaan 349, bus 16, 1050 BRUSSEL. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 18/12/2013. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1361995-42
Taalkeuze Frans
Gemeentecode 21004
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-03-2010
Onderneming onderworpen aan BTW
08-03-2010
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
01-12-2010
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-12-2010
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
14-01-2011
Datum aanvraag
18-11-2013
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland