Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Berger Patrick

Op 02-12-2013 is Berger Patrick te As (Limburg) door de rechtbank in Tongeren failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 880031510. De (hoofd)activiteit van Berger Patrick is posterijen en koeriers.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Berger Patrick
Plaats:
As
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
880031510
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Vervoer en opslag
Hoofdcode
Posterijen en koeriers
Nevencode
Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Jagersdreef 9
3665 As
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Kruisbeemdenstraat 4
3665 As
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
28-05-2019
880031510
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren. Faillissement van: BERGER PATRICK Geopend op 2 december 2013 Referentie: 7002 Datum vonnis: 28 mei 2019 Ondernemingsnummer: 0880.031.510 Ambtshalve ontslag van bijkomende curator Mr CUYPERS LODE. Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS
02-12-2013
880031510
Uitspraak faillissement op 02/12/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Tongeren De rechtbank van koophandel te Tongeren heeft bij vonnis van 02/12/2013, op dagvaarding, het faillissement uitgesproken van BERGER, PATRICK (geboren te Niel-bij-As op 11/11/1962), te 3665 AS, ZONNELAAN 5/4, ondernemingsnummer : 0880.031.510, voornaamste handelswerkzaamheid : koerierbedrijf, handeldrijvende onder de benaming KOERIERDIENST PATRICK 24 UUR OP 24 UUR 'S AVONDS », te 3665 As, Zonnelaan 5, bus 3. Als curators werden aangesteld mrs. : MIGUET, ROGER, PUTSTRAAT 36, 3700 TONGEREN; CUYPERS, LODE, PUTSTRAAT 36, 3700 TONGEREN. Het tijdstip van staking van betaling werd vastgesteld op 06/08/2013. De schuldvorderingen dienen uiterlijk op 31/12/2013 neergelegd ter griffie van de recht-bank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4. De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen heeft plaats op 16/01/2014, om 11 uur, in de raadkamer van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4, gelijkvloers, zaal C. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig art. 72ter Fail. W. Ref. Rechtbank 7002. (Get.) J. Tits, griffier.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1836030-54
Taalkeuze Nederlands
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
03-04-2006
Onderneming onderworpen aan BTW
03-04-2006
Handelsonderneming
17-11-2008
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
17-11-2008
Datum inschrijvings
03-12-2008
Datum aanvraag
03-12-2013
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland