Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Onderneming Verleysen Gino

Op 07-01-2014 is Onderneming Verleysen Gino te Kapelle-Op-Den-Bos (Vlaams-Brabant) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 882160758. De (hoofd)activiteit van Onderneming Verleysen Gino is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Onderneming Verleysen Gino
Plaats:
Kapelle-Op-Den-Bos
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
882160758
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Spenaardstraat 34
1880 Kapelle-Op-Den-Bos
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
07-01-2014
882160758
Uitspraak faillissement op 07/01/2014.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement op bekentenis van : ONDERNEMING VERLEYSEN GINO BVBA, SPENAARDSTRAAT 34, 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS. Faillissementsnummer : 20140034. Datum faillissement : 07/01/2014. Handelsactiviteit : aannemingswerken. Ondernemingsnummer : 0882.160.758. Rechter-Commissaris : M. VANDERHEYDEN. Curator : Mr. DUBAERE, JOAN, NINOOFSESTEENWEG 643, 1070 BRUSSEL-7. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 12/02/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1812443-05
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23039
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-07-2006
Onderneming onderworpen aan BTW
17-07-2006
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
11-01-2007
Datum inschrijvings
21-02-2007
Datum aanvraag
15-03-2008
Datum schrapping
10-01-2014
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland