Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Marinvest

Op 09-01-2014 is Marinvest te Amay (Luik) door de rechtbank in Leuven failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 421777279. De (hoofd)activiteit van Marinvest is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Marinvest
Plaats:
Amay
Provincie:
Luik
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
421777279
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rue Vinave 5
4540 Amay
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
09-01-2014
421777279
Uitspraak faillissement op 09.01.2014.
 
Rechtbank van koophandel te Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven d.d. 09.01.2014, werd BVBA MARINVEST, met zetel te 4540 AMAY, rue Vinave 5, en met als activiteiten : handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen, enz.; met ondernemingsnummer 0421.777.279; in staat van faillissement verklaard : De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Faill. W. Curatoren : Mr. Jos MOMBAERS, en Mr. S. VERBEKE, advocaten te 3300 TIENEN, O.L.V. Broedersstraat 3. Rechter-commissaris : A. LAEVERS. Staking der betalingen : 09.01.2014. Indienen van schuldvorderingen tot en met 14.02.2014 ter griffie dezer rechtbank. Uiterste datum voor neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen : 25.02.2014. De hoofdgriffier, (get.) L. VANGRONSVELD (i.o.).
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1373101-92
Taalkeuze Frans
Gemeentecode 61003
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-07-1981
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
01-02-2011
Datum inschrijvings
30-04-2011
Datum schrapping
31-01-2012
Datum aanvraag
13-01-2014
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland