Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement beëindigd Bolero

Op 10-01-2014 is Bolero te Gent (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 826593418. De (hoofd)activiteit van Bolero is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Bolero
Plaats:
Gent
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
826593418
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Cafés en bars
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Kwakkelstraat 22
9000 Gent
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
07-05-2024
826593418
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Summiere afsluiting faillissement van: BOLERO VOF Geopend op 10 januari 2014 Referentie: 20140010 Datum vonnis: 7 mei 2024 Ondernemingsnummer: 0826.593.418 Aangeduide vereffenaar(s): ALEKSANDROV SVETOSLAV, MESTAS 8, 7200 YASENOVETS (BULGARIJE). Voor eensluidend uittreksel: ALWIN BRUYNOOGHE - GRIFFIER
10-01-2014
826593418
Uitspraak faillissement op 10/01/2014.
 
Rechtbank van koophandel te Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent d.d. 10/01/2014, BIJ DAGVAARDING, eerste kamer, werd het faillissement vastgesteld inzake BOLERO VOF, met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, KWAKKELSTRAAT 22, hebbende als ondernemingsnummer 0826.593.418. Rechter-commissaris : de heer D'HAEZE, STEFAAN. Datum staking der betalingen : 10/01/2014. Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel, Opgeëistenlaan 401/E, 9000 Gent, vóór 07/02/2014. Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 27/02/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter Faill.W.). De curator : Meester DE VOS, CARINE, advocaat, kantoorhoudende te 9830 SINT-MARTENS-LATEM, VLIEGUIT 1. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de Wynkele.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1867751-48
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 44021
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
18-06-2010
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
01-06-2011
Datum inschrijvings
14-06-2011
Datum schrapping
30-06-2011
Datum aanvraag
15-01-2014
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland