Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Tierenteyn Marnik

Op 06-05-2014 is Tierenteyn Marnik te Aartrijke (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 826858781. De (hoofd)activiteit van Tierenteyn Marnik is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Tierenteyn Marnik
Plaats:
Aartrijke
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
826858781
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in levend vee
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Zeeweg Zuid 2
8211 Aartrijke
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
06-05-2014
826858781
Uitspraak faillissement op 06/05/2014.
 
Rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oostende Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende, werd op 06/05/2014, op bekentenis het faillissement uitgesproken van TIERENTEYN, Marnik, geboren te BEERNEM op 20/10/1963, wonende te 8211 AARTRIJKE, ZEEWEG ZUID 2, handelend in eigen naam met handelsuitbating te 8211 AARTRIJKE, ZEEWEG ZUID 2, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0826.858.781, hebbende als handelsactiviteiten : vloerder. De datum van staking van betaling is vastgesteld op 06/05/2014. Tot curator werd aangesteld : Mr. SABINE DE WISPELAERE, advocaat, te 8400 OOSTENDE, PRINSENLAAN 2. De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8400 Oostende, Canadaplein, vóór 07/06/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 16/06/2014. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) H. Crombez.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-07-2010
Onderneming onderworpen aan BTW
01-07-2010
Handelsonderneming
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland