Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Fashion Gallery

Op 08-07-2014 is Fashion Gallery te Alsemberg (Vlaams-Brabant) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 897128254. De (hoofd)activiteit van Fashion Gallery is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Fashion Gallery
Plaats:
Alsemberg
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
897128254
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Steenrotsstraat 16
1652 Alsemberg
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
08-07-2014
897128254
Uitspraak faillissement op 08/07/2014.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Opening van het faillissement op bekentenis van FASHION GALLERY BVBA, STEENROTSSTRAAT 16, 1652 ALSEMBERG. Faillissementsnummer : 20145161. Datum Faillissement : 08/07/2014. Handelsactiviteit : kleding. Ondernemingsnummer : 0897.128.254. Rechter-Commissaris : M. BALETTE, JOSEPH. Curator : Mr. VANDERLEENEN, ANNA-MARIA, ERNEST ALLARDSTRAAT 35-37, 1000 BRUSSEL-STAD. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 13/08/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH, J.M.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-05-2008
Onderneming onderworpen aan BTW
20-05-2008
Handelsonderneming
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland