Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Cooremans Pierre Bouwwerken Bvba

Op 25-07-2014 is aan Cooremans Pierre Bouwwerken Bvba te Kapelle-Op-Den-Bos (Vlaams-Brabant) voorlopige opschorting verleend. Als curator is aangesteld Jos Mombaers. Het ondernemingsnummer is 442628519. De (hoofd)activiteit van Cooremans Pierre Bouwwerken Bvba is bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Cooremans Pierre Bouwwerken Bvba
Plaats:
Kapelle-Op-Den-Bos
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
442628519
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Nevencode
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Bormstraat 41/3
1880 Kapelle-Op-Den-Bos
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
24-02-2015
442628519
Uitspraak faillissement op 24 februari 2015.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : COOREMANS PIERRE BOUWWERKEN (EBVBA), BORMSTRAAT 41/3, 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS. Referentie : 20150106. Datum faillissement : 24 februari 2015. Handelsactiviteit : bouwwerken. Ondernemingsnummer : 0442.628.519 Curator : Mr MOMBAERS Jos, BRUGMANNLAAN 12A BUS 15, 1060 BRUSSEL 6. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 1 april 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
27-10-2014
442628519
Opschorting verlengd tot 28 januari 2015.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Bij vonnis van 27 oktober 2014 kent de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel aan de BVBA COOREMANS PIERRE BOUWWERKEN, met maatschappelijke zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Bormstraat 41, bus 3, KBO nr. 0442.628.519, een verlenging toe van de duur van opschorting in het kader van de continuïteit van de ondernemingen en dit t.e.m. 28 januari 2015. De terechtzitting waarop gestemd zal worden door de schuldeisers over het neer te leggen reorganisatieplan wordt vastgesteld op vrijdag 23 januari 2015, om 11 uur, in de Zaal I van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. De heer Frank Taildeman, rechter in handelszaken, blijft aangesteld in zijn hoedanigheid van gedelegeerd rechter. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
25-07-2014
442628519
Opschorting toegekend tot 05 november 2014.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Bij vonnis van 25/07/2014, werd door de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel de procedure van gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord geopend verklaard voor de BVBA COOREMANS PIERRE BOUWWERKEN, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Bormstraat 41, bus 3. KBO nr. 0442.628.519. Volgnummer 20145005. De duur van de opschorting wordt bepaald tot en met 05 november 2014. De heer F. TAILDEMAN, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel (Dienst Gerechtelijke Reorganisatie) werd aangesteld als gedelegeerd rechter. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1588429-31
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23039
Stamnummer 1588429-31
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23039
Stamnummer 1588429-31
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23039
01-01-1991
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-01-1991
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
22-01-1991
Datum aanvraag
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-02-1991
Handelsonderneming
01-03-1991
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
27-02-2013
Datu bijwerking
26-02-2015
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Jos Mombaers
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland