Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Wonen 2000 Bvba

Op 25-07-2014 is aan Wonen 2000 Bvba te Kapelle-Op-Den-Bos (Vlaams-Brabant) voorlopige opschorting verleend. Als curator is aangesteld Sylvia Lagrou. Het ondernemingsnummer is 460170968. De (hoofd)activiteit van Wonen 2000 Bvba is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Wonen 2000 Bvba
Plaats:
Kapelle-Op-Den-Bos
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
460170968
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Isolatiewerkzaamheden
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Bormstraat 41/3
1880 Kapelle-Op-Den-Bos
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
24-02-2015
460170968
Uitspraak faillissement op 24 februari 2015.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : WONEN 2000 (BVBA), BORMSTRAAT 41/3, 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS. Referentie : 20150100. Datum faillissement : 24 februari 2015. Handelsactiviteit : projectontwikkeling. Ondernemingsnummer : 0460.170.968 Curator : Mr LAGROU SYLVIA, JOZEF VAN ELEWIJCKSTRAAT 86/6, 1853 STROMBEEK-BEVER. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 1 april 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
27-10-2014
460170968
Opschorting verlengd tot 28 januari 2015.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Bij vonnis van 27 oktober 2014 kent de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel aan de BVBA WONEN 2000, met maatschappelijke zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Bormstraat 41, bus 3, KBO nr. 0460.170.968, een verlenging toe van de duur van opschorting in het kader van de continuïteit van de ondernemingen en dit t.e.m. 28 januari 2015. De terechtzitting waarop gestemd zal worden door de schuldeisers over het neer te leggen reorganisatieplan wordt vastgesteld op vrijdag 23 januari 2015, om 11 uur, in de Zaal I van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. De heer Frank Taildeman, rechter in handelszaken, blijft aangesteld in zijn hoedanigheid van gedelegeerd rechter. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
25-07-2014
460170968
Opschorting toegekend tot 5 november 2014.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Bij vonnis van 25/07/2014, werd door de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel de procedure van gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord geopend verklaard voor de BVBA WONEN 2000, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Bormstraat 41, bus 3. KBO nr. 0460.170.968. Volgnummer 20145006. De duur van de opschorting wordt bepaald tot en met 5 november 2014. De heer F. TAILDEMAN, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel (Dienst Gerechtelijke Reorganisatie) werd aangesteld als gedelegeerd rechter. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
28-03-1997
Handelsonderneming
01-05-1997
Onderneming onderworpen aan BTW
Curator / bewindvoerder
Curator:
Sylvia Lagrou
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland