Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Bakkerij Bert Leysen

Op 23-07-2014 is aan Bakkerij Bert Leysen te Herentals (Antwerpen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 810951771. De (hoofd)activiteit van Bakkerij Bert Leysen is vervaardiging van voedingsmiddelen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Bakkerij Bert Leysen
Plaats:
Herentals
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
810951771
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van voedingsmiddelen
Nevencode
Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Herenthoutseweg 137
2200 Herentals
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
06-01-2015
810951771
Uitspraak faillissement op 06/01/2015.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 06/01/2015, werd de datum van staking van betaling van het faillissement BAKKERIJ BERT LEYSEN BVBA, - BAKKERIJ -, HERENTHOUTSEWEG 137, 2200 HERENTALS, ondernemingsnummer : 0810.951.771, failliet verklaard op 09/09/2014, teruggebracht op 09/03/2014. De griffier, (get.) L. Verstraelen.
09-09-2014
810951771
Uitspraak faillissement op 09/09/2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 09/09/2014 werd : BAKKERIJ BERT LEYSEN BVBA, gevestigd te : HERENTHOUTSEWEG 137, 2200 HERENTALS, met ondernemingsnummer 0810.951.771, activiteit : BAKKERIJ, failliet verklaard op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW). Rechter-commissaris : IMANS, JEF. Curator : Mr. VAN ROMPAEY, PAUL, advocaat te 2260 WESTERLO, ZANDBERG 19. - Tijdstip van ophouding van betaling : 09/09/2014. - Indiening schuldvorderingen voor : 07/10/2014. - Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op : 21/10/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en art. 72ter Fail.W.). De griffier, (get.) L. VERSTRAELEN.
09-09-2014
810951771
Uitspraak faillissement op 9 september 2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : BAKKERIJ BERT LEYSEN BVBA, HERENTHOUTSEWEG 137, 2200 HERENTALS. Referentie : 20140253. Datum faillissement : 9 september 2014. Handelsactiviteit : BAKKERIJ. Ondernemingsnummer : 0810.951.771 Curator : Mr VAN ROMPAEY PAUL, ZANDBERG 19, 2260 WESTERLO. Voorlopige datum van staking van betaling : 09/09/2014 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 21 oktober 2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.
23-07-2014
810951771
Opschorting toegekend tot 07/10/2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Bij vonnis van de VAKANTIEKAMER van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, van 23/07/2014 werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie (overdracht) geopend inzake : BAKKERIJ BERT LEYSEN BVBA, met vennootschapszetel te 2200 HERENTALS, HERENTHOUTSEWEG 137, met ondernemingsnummer 0810.951.771, aard van de handel : BAKKERIJ. Gedelegeerd rechter : IMANS, JEF, p/a de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout. Duur van de opschorting : zes maanden, alleszins tot de zitting van 07/10/2014. Tevens werd als gerechtsmandataris aangesteld : Mr. Paul VAN ROMPAEY, advocaat te 2260 WESTERLO, ZANDBERG 19. Neerlegging tussentijds verslag gerechtsmandataris : zitting dinsdag 7 oktober 2014 om 9 u. 30 m. in de raadkamer. De griffier, (get.) L. Verstraelen.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1842905-90
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 13011
Stamnummer 1842905-90
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 13011
Stamnummer 1842905-90
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 13011
Stamnummer 1842905-90
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 13011
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
27-04-2009
Handelsonderneming
01-05-2009
Onderneming onderworpen aan BTW
01-07-2009
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
01-07-2009
Datum inschrijvings
03-07-2009
Datum aanvraag
03-02-2010
Datu bijwerking
10-09-2014
Datum schrapping
12-09-2014
Datu bijwerking
23-10-2014
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland