Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Opschorting Reynders Mario Roger Simone

Op 05-10-2016 is aan Reynders Mario Roger Simone te Kaggevinne (Vlaams-Brabant) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 784143050. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de opschorting
Naam:
Reynders Mario Roger Simone
Plaats:
Kaggevinne
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Opschorting
Ondernemingsnr.:
784143050
Rechtbank:
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Diestersteenweg 208
3293 Kaggevinne
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
05-10-2016
784143050
Opschorting toegekend tot 29/01/2017.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 05/10/2016 werd voor wat betreft de heer REYNDERS, Mario, wonende te 3293 Kaggevinne, Diestersteenweg 208, KBO nr. 0784.143.050, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009. Bij beschikking d.d. 06/09/2016 werd de heer R. THIELENS, aangesteld als gedelegeerd rechter. Na beraad beslist de rechtbank op tegenspraak en : - verklaart het verzoek tot het bekomen van de rechterlijke reorganisatie ontvankelijk en gegrond en de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend, met het oog op het bereiken van minnelijke akkoorden met twee of meer schuldeisers; - bepaalt de duur van opschorting op vier maanden, vanaf heden om te eindigen op 29/01/2017. De griffier, (get.) C. LENAERTS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland