Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement Astor

Op 21-03-2023 is aan Astor te Geel (Antwerpen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 542836447. De (hoofd)activiteit van Astor is maatschappelijke dienstverlening met huisvesting.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Astor
Plaats:
Geel
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
542836447
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Gezondheids- en welzijnszorg
Hoofdcode
Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
Nevencode
Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Groenhuis 55
2440 Geel
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
07-11-2023
542836447
Uitspraak faillissement op 7-11-2023.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout. Opening van het faillissement van: ASTOR VZW GROENHUIS 55, 2440 GEEL. Handelsactiviteit: RUSTHUIZEN VOOR OUDEREN Ondernemingsnummer: 0542.836.447 Referentie: 20230336. Datum faillissement: 7 november 2023. Rechter Commissaris: JEF BOIY. Curators: JEAN DE CHAFFOY, DE MERODELEI 37, 2300 TURNHOUT- secretary@eurojuris-turnhout.be;LUC PLESSERS, DE MERODELEI 37, 2300 TURNHOUT- secretary@eurojuris-turnhout.be;CAROLINE DE LEPELEIRE, DE MERODELEI 37, 2300 TURNHOUT- secretary@drpadvocaten.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 07/11/2023 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 december 2023. Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE CHAFFOY JEAN.
21-03-2023
542836447
Opschorting toegekend tot 21/06/2023.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout Bij vonnis d.d. 21/03/2023, van de 2e Kamer in de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout (Q/23/00005), werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie, met het oog op het realiseren van een overdracht onder gerechtelijk gezag inzake de VZW Astor, met zetel te 2440 Geel, Groenhuis 55, KBO nr. 0542.836.447, geopend. Hierbij werd overeenkomstig art. XX.46 2 WER de duur van de in artikel XX.39 bedoelde opschorting bepaald op 3 maanden, eindigend op 21/06/2023. Als gerechtsmandataris werd aangesteld : meester W. Schwagten, advocaat, kantoorhoudende te 2200 Herentals, Diamantstraat 8/239, gelast met het organiseren en realiseren van de overdracht in naam en voor rekening van ASTOR vzw voornoemd, door de verkoop of overdracht van de voor het behoud van het geheel of een gedeelte van de activiteit van de onderneming noodzakelijke of nuttige roerende of onroerende activa en met het innen en verdelen van de prijs overeenkomstig art. XX.86 e.v. WER. Zegt voor recht dan het bepalen van het voorwerp van de overdracht aan het oordeel van de gerechtsmandataris wordt overgelaten. Stelt aan als gerechtsmandatarissen ad hoc meesters Jean De Chaffoy, Luc Plessers, en Caroline De Lepeleire, met kantoor te 2300 Turnhout, De Merodelei 37, met als opdracht, tijdens de duur van de gerechtelijke reorganisatieprocedure : • alle door het bestuur van ASTOR vzw voorgestelde betalingen van meer dan euro 5.000,00 per maand aan dezelfde begunstigde te controleren en slechts goed te keuren indien en voor zover deze noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de onderneming van ASTOR VZW; • alle nieuwe of hernieuwde overeenkomsten na te zien en slechts goed te keuren indien en voor zover deze noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de onderneming van ASTOR VZW. W. SCHWAGTEN, gerechtsmandatarissen.
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland