Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Iconstruct+ Bvba

Op 21-04-2015 is Iconstruct+ Bvba te Aartrijke (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Als curator is aangesteld Christine Vermeire. Het ondernemingsnummer is 533839203. De (hoofd)activiteit van Iconstruct+ Bvba is bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Iconstruct+ Bvba
Plaats:
Aartrijke
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
533839203
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Nevencode
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Brugsestraat 61/002
8211 Aartrijke
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
21-04-2015
533839203
Uitspraak faillissement op 21 april 2015.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : ICONSTRUCT+ BVBA, BRUGSESTRAAT 61/002, 8211 AARTRIJKE. Referentie : 20150061. Datum faillissement : 21 april 2015. Handelsactiviteit : algemene bouwwerken Handelsbenaming : ICONSTRUCT+ Uitbatingsadres : BRUGSESTRAAT 61/002, 8211 AARTRIJKE Ondernemingsnummer : 0533.839.203 Curator : Mr VERMEIRE CHRISTINE, GROENDREEF 8, 8400 OOSTENDE. Voorlopige datum van staking van betaling : 21/04/2015 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oostende, Canadaplein, 8400 Oostende. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 1 juni 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : De griffier, H. Crombez.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1903906-29
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 31040
11-09-2014
Datum aanvraag
15-09-2014
Datum inschrijvings
30-12-2014
Datum schrapping
27-04-2015
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Christine Vermeire
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland