Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Verpoelt Mario

Op 05-09-2017 is Verpoelt Mario te Vliermaal (Limburg) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 558900637. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Verpoelt Mario
Plaats:
Vliermaal
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
558900637
Rechtbank:
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Brullenstraat 4
3724 Vliermaal
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
05-09-2017
558900637
Uitspraak faillissement op 5-9-2017.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: VERPOELT MARIO, BRULLENSTRAAT 4, 3724 VLIERMAAL. Geboortedatum en -plaats: 15 juli 1978 TONGEREN. Referentie: 20170174. Datum faillissement: 5 september 2017. Handelsactiviteit: verkoop paardenvoer Handelsbenaming: A&M HORSEFOOD Uitbatingsadres: BRULLENSTRAAT 4, 3724 VLIERMAAL Ondernemingsnummer: 0558.900.637 Curatoren: Mr HUYGEN MARK, MAASTRICHTERPOORT 13/1, 3740 BILZEN; Mr CLAESEN MARTINE, MAASTRICHTERPOORT 13/1, 3740 BILZEN. Voorlopige datum van staking van betaling: 31/08/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 17 oktober 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland