Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Haeck Willy Louis

Op 07-02-2018 is Haeck Willy Louis te Gent (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 588763274. De (hoofd)activiteit van Haeck Willy Louis is vervaardiging van elektrische apparatuur.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Haeck Willy Louis
Plaats:
Gent
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
588763274
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van elektrische apparatuur
Nevencode
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Notelaarstraat 14
9000 Gent
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
07-02-2018
588763274
Uitspraak faillissement op 7-2-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: HAECK WILLY, ZONDER GEKEND ADRES, geboortedatum en -plaats: 20 augustus 1954 EKSAARDE. Referentie: 20180057. Datum faillissement: 7 februari 2018. Handelsactiviteit: krantenbedeling - reclame Ondernemingsnummer: 0588.763.274 Curator: Mr BEECKWEE ANDY, RIJSENBERGSTRAAT 148, 9000 GENT. Voorlopige datum van staking van betaling: 06/02/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 15 maart 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: Griffier-hoofd van dienst, C. VAN KERCKHOVE
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland