Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Hs.01 Sprl

Op 16-08-2011 is Hs.01 Sprl te Bruxelles (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Als curator is aangesteld Bayart Jean. Het ondernemingsnummer is 894013069. De (hoofd)activiteit van Hs.01 Sprl is huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Hs.01 Sprl
Plaats:
Bruxelles
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
894013069
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde prod. van goederen en diensten voor eigen gebruik
Hoofdcode
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Nevencode
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rue De La Science 10/4
1000 Bruxelles
Toon op kaart
Handelsnamen
Sinds
Handelend onder
KvK nummer
Gevestigd te
Homepartner
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
25-08-2011
894013069
Faillissement
16-08-2011
894013069
Uitspraak faillissement op 16 augustus 2011.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement, op bekentenis, van : HS.01 BVBA, Wetenschapsstraat 10, bus 4, 1000 Brussel-1. Faillissementnummer : 20111453. Datum faillissement : 16 augustus 2011. Handelsactiviteit : diensten. Ondernemingsnummer 0894.013.069. Rechter-commissaris : M. Plasman. Curator : Mr. Bayart, Jean, de Broquevillelaan 116/10, 1200 Brussel-20. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 21 september 2011. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, Berns, R.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1333303-79
Taalkeuze Frans
Gemeentecode 21004
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
17-01-2008
Basiskennis bedrijfsbeheer
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
17-01-2008
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
18-02-2008
Datum inschrijvings
28-02-2008
Datum aanvraag
15-05-2011
Datum schrapping
15-09-2011
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Bayart Jean
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland