Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Acropolis Sprl

Acropolis Sprl te Laeken (Brussel) is door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Als curator is aangesteld Broder Armand. Het ondernemingsnummer is 437171674. De (hoofd)activiteit van Acropolis Sprl is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Acropolis Sprl
Plaats:
Laeken
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
437171674
Rechtbank:
Rechter-commissaris:
de heer Marchandise
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Eetgelegenheden met volledige bediening
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Av Houba De Strooper 630
Laeken
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Avenue Houba De Strooper 630
1020 Bruxelles
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
07-10-2011
437171674
Faillissement
26-09-2011
437171674
Uitspraak faillissement op 26 september 2011.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement, op bekentenis, van : Acropolis BVBA, Houba De Strooperlaan 630, 1020 Laken. Faillissementsnummer : 20111691. Datum faillissement : 26 september 2011. Handelsactiviteit : restaurant. Ondernemingsnummer 0437.171.674. Rechter-commissaris : de heer Marchandise. Curator : Mr. Broder, Armand, Koningsgalerij 27, 1000 Brussel-1. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 2 november 2011. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen zich hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
05-07-2006
437171674
Intrekking Faillissement
20-09-2005
437171674
Faillissement
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1634147-35
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 21004
01-09-1989
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
15-09-1989
Onderneming onderworpen aan BTW
21-09-1989
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
16-05-1994
Datum aanvraag
21-11-2010
Datum schrapping
13-10-2011
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Broder Armand
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland