Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement B & S Interieur

Op 22-12-2011 is B & S Interieur te Kruishoutem (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Oudenaarde failliet verklaard. Als curator is aangesteld Marcel Manderick. Het ondernemingsnummer is 871279635. De (hoofd)activiteit van B & S Interieur is vervaardiging van meubelen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
B & S Interieur
Plaats:
Kruishoutem
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
871279635
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van meubelen
Nevencode
Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Deinsesteenweg 73
9770 Kruishoutem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
01-06-2017
871279635
Mededeling.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde. Faillissement van: FAILL. B & S INTERIEUR BVBA Geopend op 22 december 2011 Referentie: 1721 Datum vonnis: 1 juni 2017 Ondernemingsnummer: 0871.279.635 Vervanging van curator Mr MANDERICK Marcel, op zijn verzoek, door Mr VANDER STUYFT Koen, EINESTRAAT 22, 9700 OUDENAARDE. Voor eensluidend uittreksel: M.Fostier, griffier
30-12-2011
871279635
Faillissement
22-12-2011
871279635
Uitspraak faillissement op 22 december 2011.
 
Rechtbank van koophandel te Oudenaarde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, tweede kamer, d.d. 22 december 2011, werd, op bekentenis, het faillissement uitgesproken van BVBA B & S Interieur, met zetel te 9770 Kruishoutem, Deinsesteenweg 73, met vestigingseenheid te 9800 Deinze, Industriezone De Tonne, De Tonne 5, ondernemingsnummer 0871.279.635, met als handelsactiviteit de vervaardiging van meubels.De datum van staking van betaling is vastgesteld op 16 december 2011.Rechter-commissaris : rechter in handelszaken de heer Christian Van Caeneghem. Curator : Mr. Marcel Manderick, advocaat te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 157. Indienen van de schuldvordering met bewijsstukken, uitsluitend ter griffie van de rechtbank van koophandel te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14, vóór 22 januari 2012. Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal door de curator neergelegd worden op dinsdag 7 februari 2012, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, de daaropvolgende processen-verbaal van verificatie zullen neergelegd worden op 7 juni 2012, 7 oktober 2012, 7 februari 2013 en 7 juni 2013. Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidsstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (artikel 63 F.W.). Om te kunnen genieten van de bevrijding moeten de natuurlijke personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is (artikel 72ter en artikel 72bis F.W.). Voor eensluidend verklaard uittreksel : (get.) Marijke Fostier, griffier.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1804986-66
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 45017
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
01-01-2005
Basiskennis bedrijfsbeheer
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-01-2005
Onderneming onderworpen aan BTW
01-01-2005
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
12-06-2006
Datum inschrijvings
03-08-2006
Datum aanvraag
22-12-2011
Datum schrapping
24-03-2012
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Marcel Manderick
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland