Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Le Gourmet D'Asie

Op 16-09-2013 is Le Gourmet D'Asie te Amay (Luik) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 464239921. De (hoofd)activiteit van Le Gourmet D'Asie is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Le Gourmet D'Asie
Plaats:
Amay
Provincie:
Luik
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
464239921
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rue Vinave 5
4540 Amay
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
16-09-2013
464239921
Uitspraak faillissement op 16/09/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement op dagvaarding van : LE GOURMET D'ASIE BVBA, RUE VINAVE 5, 4540 AMAY. Faillissementsnummer : 20131993. Datum faillissement : 16/09/2013. Handelsactiviteit : Groothandel in dranken. Ondernemingsnummer : 0464.239.921. Rechter-Commissaris : M. DE MOOR. Curator : Mr. ENSCH, YSABELLE, LOUISALAAN 349, B 17, 1050 BRUSSEL. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 23/10/2013. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH, J.-M.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1243844-57
Taalkeuze Frans
Gemeentecode 61003
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
07-10-1998
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
03-11-1998
Datum inschrijvings
17-11-1998
Datum aanvraag
31-01-2006
Datum schrapping
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-10-2011
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
22-11-2012
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland