Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Vandendwije Gino

Op 14-08-1980 is Vandendwije Gino te Heers (Limburg) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Als curator is aangesteld Lode Cuypers. Het ondernemingsnummer is 878729433. De (hoofd)activiteit van Vandendwije Gino is teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Vandendwije Gino
Plaats:
Heers
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
878729433
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Landbouw, bosbouw en visserij
Hoofdcode
Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
Nevencode
Teelt van pit- en steenvruchten
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Overhemsestraat 24
3870 Heers
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
28-05-2019
878729433
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren. Faillissement van: VANDENDWIJE GINO Geopend op 16 februari 2015 Referentie: 7469 Datum vonnis: 28 mei 2019 Ondernemingsnummer: 0878.729.433 Ambtshalve ontslag van bijkomende curator Mr CUYPERS LODE. Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS
14-08-1980
878729433
Uitspraak faillissement op 14 augustus 1980.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : VANDENDWIJE GINO, HONDSSTRAAT 17/B3, 3700 TONGEREN. Geboortedatum : 14 augustus 1980. Referentie : 7469. Datum faillissement : 16 februari 2015. Ondernemingsnummer : 0878.729.433 Curatoren : Mr MIGUET ROGER, PUTSTRAAT 36, 3700 TONGEREN; Mr CUYPERS LODE, PUTSTRAAT 36, 3700 TONGEREN. Voorlopige datum van staking van betaling : 02/02/2015 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 Bus 4, 3700 Tongeren. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 2 april 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : Peggy DUMOULIN
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1808390-39
Taalkeuze Nederlands
02-09-2006
Datum inschrijvings
30-10-2006
Datum aanvraag
13-10-2011
Datum schrapping
17-02-2015
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Lode Cuypers
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland